Rectangle 236

Selvevaluering

Selvevaluering

Evaluering er en naturlig del af alle læreprocesser på Bifrost. Det gælder både børn og voksne. Mennesker søger at skabe mening, det gælder børn som voksne. Vi vælger selv, hvordan vores tilgang til opgaverne og livet i det hele taget skal være. Vores menneske- og læringssyn tager afsæt i glæden ved at være, opleve, lære og skabe. Udvikling sker, når vi tænker anderledes end før. Vi skaber selv muligheder og skal
have indflydelse i alle faser i arbejdsforløbet. Et godt arbejdsforløb rummer bevidsthed om alle faser fra idéer, beslutning, planlægning, udførelse, formidling og ikke mindst refleksion.

Det væsentligste ved evaluering i en skole, der vægter udvikling af kompetencer, er at få nye erfaringer, ny indsigt og nyt perspektiv. Evalueringen bliver i dette dannelsessyn til en værd-sættelse. Værdsættelse indebærer, at der er værdier, som man tillægger en særlig betydning

Image003
Udviklet af attityde.dk