Rectangle 236

Bikuben

Om Bikuben

Førskolen – Bikuben starter op i april måned og frem til juli måned.  Her gøres børnene skoleklar til at begynde i 0. klasse efter sommerferien.

Skolens fysiske rum udgør en helhed. Der er luft, plads og rummelighed. Der er plads til både individuelle, gruppe- og fællesaktiviteter. Alle lokaler anvendes til flere formål. Fx bliver klasseværelserne også anvendt til hhv. læse/skrivestue, laboratorium og atelier på yngste og mellemtrin.

Der er plads til musiske, naturvidenskabelige, håndværksmæssige, kropslige og litterære aktiviteter. Børn og voksne skaber rummet. Det er livet, der skaber rammerne.

Vi glæder os til at lære jer at kende og samarbejde med jer – både børn og forældre
Hent info-folder
Bikuben 2021 Logo
Image 29

Formål for den private daginstitution Bikuben

Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene for dele af det, der vil blive dagligdagen, når de skal begynde i 0.klasse. Vi ønsker også at give børnene mulighed for at lære hinanden samt de voksne omkring dem at kende inden skolestart i 0.klasse.

Gennem arbejdet og samværet i førskolegruppen vil børnene møde alle de voksne, som arbejder på yngste trin og i skolens SFO. Vi håber dermed at skabe en tryghed og fortrolighed, som kan være med til at give børnene en god skolestart.

Gennem arbejdet i førskole gruppen regner vi med at lære forældre og andre voksne, som er tilknyttet børnene så godt at kende, at vi gennem den daglige snak og samvær kan få en fornemmelse af, om der er særlige behov eller problemstillinger, vi skal være opmærksomme på, for at barnet kan få en god skolestart i 0.klasse.

Hvor barnet i børnehaven har en vis selvbestemmelse, er der i førskolen forventninger om, at barnet i højere grad kan deltage i voksenstyrede planlagte aktiviteter, samt at det kan indgå i et fastlagt ugeskema med faste tider for pauser og arbejdsmoduler.

Vi ønsker at skabe et trygt, åbent og udfordrende miljø, som hviler på en relations- og ressourceorienteret pædagogik. Vi vil fremme og støtte det enkelte barns selvoplevelse, oplevelse af eget værd, egne ressourcer og egne muligheder for udvikling samt forudsætninger for at indgå i fællesskaber. 

Udviklet af attityde.dk